(z)-isomer kresoxim-methyl Maximize

(z)-isomer kresoxim-methyl

C18H19NO4

313.34 g mol-1

Contact us

(z)-isomer kresoxim-methyl (Z)-isomer Kresoxim-methyl