(z)-isomer kresoxim-methyl Agrandir

(Z)-isomer Kresoxim-methyl

C18H19NO4

313.34 g mol-1

Contactez-nous

(Z)-isomer Kresoxim-methyl (Z)-isomer Kresoxim-methyl